Prensiplerimiz

Firmamız doğaya ve insana saygı ilkesi ile hizmet vermektedir.ÜretimLa Vida Moda, çalışma ortamında karşılıklı güven ile saygı duyulan,
ve personelinin performansı, saygınlığı ve sağlığı için
bütün sorumluluğu üstlenip iyileştirme taahhüdündedir.

ÇevreGelecekteki nesiller için çevremizi koruma konusundaki
sosyal sorumluluklarımızın farkındayız.
Bunu başarmak için sosyal, çevresel ve kalite gerekliliklerine uygun sıkı tedarik zinciri yönetimi uyguluyoruz..


La Vida, tüm sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini, yerel yasalara ve uluslararası standartlara uygun olarak tamamlar. Bizim sorumluluğumuz üretim süreçlerimizde kullanılan iş gücünü korumaktır. Aşağıdaki kuralları ana politikalarımız olarak onaylıyoruz.
Çalışanlara Saygı
Şirketimizde veya Tedarikçi firmalarımızda, hiç bir şekilde zorla/gönülsüz çalışma koşullarına izin verilmemektedir. Çalışanlarımızın her türlü hukuki sorumluluğu firmamız tarafından üstlenilerek, kendilerine yasal sınırlar içerisinde verilen haklar ve fazlası firmamız tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.
Etnik kimlik, inanç, din, ırk, cinsiyet, medeni hal, sendika durumu ve siyasi görüş gibi her türlü kişisel görüşe sonsuz saygı duyulup, kesinlikle çalışanlarımızın bu tercihleri kapsamında ayrımcılık uygulanmamaktadır. Firmamızda çalışanlarımız her türlü şikayetlerini, bölüm müdürleri, genel müdürlük ve doğrudan yönetim kurulumuza iletme hakkına sahiptir.

Çocuk ve Genç İşci
Firmamızda çocuk işciliği yasaktır. La Vida Moda, çocuk işciliğin yaşını 16 yaşını doldurmamış kişiler olarak tanımlamaktadır. 18 Yaşı altındaki genç çalışanlarımız, Uluslararası Çalışma Örgütü düzenlemelerinin 190.Maddesinde belirtilen, tehlikeli çalışmalarda fazla mesai ve gece mesailerine kalmama kararına uymaktadır.

Çalışma Koşulları
La Vida Moda olarak, çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlıyoruz; aydınlatma, havalandırma, hijyen, yangın güvenliği, güvenlik önlemleri ve içme suyuna erişim konularında asgari koşullar şirket bünyemizde sürdürülebilirliği sürekli kontrol edilerek sağlanmaktadır..